donderdag 22 september 2016

21 september: De internationale Dag van de VredeDe internationale Dag van de Vrede is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Elke levensbeschouwing besteedt aandacht aan vrede, dus besloten alle leerkrachten om samen te werken rond dit thema. De samenwerking tussen de verschillende godsdiensten en zedenleer is immers een verrijking voor iedereen en zo kunnen stappen worden gezet in de richting van een open en verdraagzame samenleving.

De hele week stond in teken van vrede voor het tweede leerjaar. Als starter van de vredesweek werden de kinderen in groepjes onderverdeeld bij juf Bea, juf Margriet of bij mij. We gingen elk op stap met onze groep op de speelplaats op zoek naar prenten die iets te maken hadden met vrede, ruzie, oorlog, ... De kinderen kregen de kans om in kleine groepjes hun gedachtes en gevoelens te verwoorden. Nadien volgde er een klasgesprek en werd er een verhaal voorgelezen over de verschillende levensbeschouwingen en hun kijk op vrede. De kinderen luisterden en konden daarna zelf aan de slag met een creatieve opdracht: een vredeslied zingen bij juf Bea, een puzzelstuk over vrede maken bij juf Margriet en een toneeltje in elkaar steken over ruzies oplossen bij mij. Een geslaagde samenwerking!


woensdag 14 september 2016


Interactieve studiedag: Blijf bij de Les

Naar aanleiding van het 45-jarige bestaan van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu organiseren deMens.nu en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging op zaterdag 22 oktober een interactieve studiedag in Antwerpen over het vak niet-confessionele zedenleer. 
Het is daarbij de bedoeling om een stand van zaken op te maken en samen te reflecteren over de geschiedenis, maar vooral over de huidige toestand en de toekomst(mogelijkheden) van NCZ.